Arkivet omfattar svenska och utländska program, pressklipp och fotografier samt enskilda arkiv. I samlingarna ingår dessutom flera personarkiv varav de större förtecknas här nedan.

Arkivet öppet för forskare, studenter och allmänhet men kan endast besökas efter överenskommelse. Arkivet hålls stängt för besökare under pandemin.

Kontakt:
erik.mattsson@dansmuseet.se

Förteckning över personarkiv

Dansmuseets arkiv omfattar program och annat tryck, pressklipp samt fotografier från både Sverige och utlandet. Dessutom ingår i samlingarna flera personarkiv.

Arkivförteckning Svenska Baletten/Les Ballets Suédois

Korrespondens, div handlingar, tryck, pressklipp, noter.
1920-tal – 1925-tal

Dansmuseets fotoarkiv

Alfabetiskt ordnad efter namn på person, grupp, verk, teater, eller ämne. Förutom en samling huvudsakligen bestående av pressbilder omfattar fotoarkivet separata samlingar från Svenska Baletten, Rolf de Maré, Jean Börlin, Carina Ari, Jenny Hasselqvist, Kurt Jooss, Holger Rosenquist samt i viss omfattning också indisk-ostasiatisk dans.

Dansmuseets bibliotek

Biblioteket, som omfattar cirka 4000 böcker, är under uppbyggnad sedan 1991. Här finns litteratur om dans från olika delar av världen och därmed sammanhängande kulturhistoria. Biblioteket är ett referensbibliotek. Utlåning förekommer ej.

Dansmuseets videotek

Videoteket innehåller cirka 3 000 videoband, som är sökbara i en databas. Visning sker via tre monitorer med vardera två hörlurar. Videoband kan ej kopieras och lånas inte ut.

Sedan början av 1980-talet har Dansmuseet mer systematiskt samlat videokassetter av dans i alla former. I dag ingår tusentalet kassetter i museets videotek. I videoteket finner man exempel på klassisk balett, med allt från Bournonville och Petipa till Balanchine, samt på modern dans från Sverige och övriga världen. Pionjärer som Graham och Humphrey presenteras jämsides med Örjan Andersson. Dessutom finns ett stort antal exempel på utomeuropeisk dans från Indien, Kina, Japan och olika delar av Afrika.

Till rariteterna hör de filmer från 1938 som museets grundare Rolf de Maré filmade tillsammans med Claire Holt under resor i den indonesiska övärlden. Bröllopsdans från Sumatra är ett exempel på vad som dokumenterades under resan.

Museet gjorde, sedan mitten av 80-talet och fram till år 2012, egna videodokumentationer av svenska koreografers verk utanför de fasta institutionerna. Vi tar fortfarande emot dokumentationer (video) samt pressklipp och program med fokus på svenska dansare och koreografer för framtida forskning.

15585

Du missar väl inget spännande?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Scroll to Top