Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för barndanspedagoger. Syftet med fonden var att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet barndans.

Lilian Runestam, ledande danspedagog och under åren 1970–1980 rektor för Danshögskolan, konstaterade i sin motivering för att inrätta fonden att undervisningsämnet barndans inte rönt det stöd detta viktiga ämne förtjänar. Hon framhöll att den första kontakten med dans och dansträning är av största vikt för det minderåriga barnet. Under de första utvecklingsåren skall stil- och formkänsla grundläggas och det naturliga rörelsebehovet tillvaratas i en dansriktig form. Det är därför viktigt att danspedagogen har en riktig förståelse för och god kunskap om små barns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Lilian Runestams Stipendium 2021

Lilian Runestams stipendiefond utlyser härmed för 2021 sitt stipendium för förkovring och fördjupning i undervisningsämnet barndans för barn i åldrarna 3–9 år. Stipendiet är på 20 000 kronor för år 2021.

Ansökan ska vara tillhanda senast 28 februari 2021.
Läs mer om hur du ansöker här.

Enligt Lilian Runestams önskan är det Dansmuseets styrelse som förvaltar fondens medel. De ansökningar som kommit in bedöms av en jury.

Lilian Runestam.
15585

Du missar väl inget spännande?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Scroll to Top