Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för barndanspedagoger. Syftet med fonden var att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet barndans.

Lilian Runestam, ledande danspedagog och under åren 1971-1976 rektor för Statens Dansskola/Danshögskolan, konstaterade i sin motivering för att inrätta fonden att undervisningsämnet barndans inte rönt det stöd detta viktiga ämne förtjänar. Hon framhöll att den första kontakten med dans och dansträning är av största vikt för de yngre barnen. Under de första utvecklingsåren skall stil- och formkänsla grundläggas och det naturliga rörelsebehovet tillvaratas i en dansriktig form. Det är därför viktigt att danspedagogen har en riktig förståelse för och god kunskap om små barns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Enligt Lilian Runestams önskan är det Dansmuseets styrelse som förvaltar fondens medel. De ansökningar som kommit in bedöms av en jury, vari nu ingår Elisabet Sjöstedt Edelholm, Robin Haggar, Eva Johnson, Åsa Fagerlund, Pirjo Pentikäinen Blomkvist, suppleant  Margareta Kempe Allansson. Hedersledamot är Amanda Christensen Kaiser. Sökande till stipendiet bör ha följt undervisningen i barndans/dans för barn och unga vid Dans och Cirkus Högskolan/Stockholms konstnärliga högskola eller likvärdig institution. Sökande, i ålder mellan 20 och 50 år skall enligt stadgarna äga dokumenterad musikalitet och rytmkänsla, fantasi och känsla för stil och estetiska värden.

Lilian Runestams Stipendium 2022

Inkomna ansökningar bedöms av juryn och stipendiet utdelas vid Föreningen Dansmusei Vänners årsmöte våren 2022. Mottagare av stipendium ska lämna en kortfattad rapport till Dansmuseets styrelse över hur stipendiet har använts. Fonden har, pga knappa ekonomiska resurser, ingen möjlighet att besvara andra ansökningar än den som beviljats stipendiet. Alla sökanden är dock välkomna att återkomma vid nästa ansökningstillfälle. Ev. frågor om stipendiet besvaras av margareta.allansson@gmail.com

Lilian Runestams Stipendium 2021

Årets stipendiat heter Tove Lijedahl.

Tove arbetar som danspedagog på kulturskolan i Sundsvall. Under flera år har hon utvecklat barndansen inom olika områden och på flera platser. Hon är lärare och har undervisat barn men även fritidspedagoger och blivande förskolelärare.  Hon har arrangerat olika workshops och arbetat som verksamhetsutvecklare inom ämnet dans.

Juryns motivering till stipendiet lyder: Du har en djup och bred kunskap inom läraryrket och har genom åren visat både motivation och energi för vidareutbildning och utveckling inom fältet dans för barn och unga. Ditt fokus på alla barns rätt till dans genomsyrar din välarbetade ansökan i vilken du skriver att du brinner för barndansen. I dessa pandemins dagar är det viktigt att hålla liv i dansen för barn och fortsättningsvis sprida konsten i landet. Juryn anser att du ska få chansen att gå vidare i din yrkeskarriär som danspedagog för barn.

Juryn som utser stipendiaten består av Elisabet Sjöstedt Edelholm, Robin Haggar, Eva Johnson, Åsa Fagerlund, Pirjo Pentikäinen Blomkvist, suppleant Margareta Kempe Allansson samt hedersledamot Amanda Christensen Kaiser. Ansökningstiden är i början av varje kalenderår och ansökningsblankett läggs upp på den här sidan i god tid före ansökningstidens utgång. Fonden förvaltas av Dansmuseets styrelse i enlighet med Lilian Runestams önskan och stipendiet delas vanligtvis ut vid Föreningen Dansmusei Vänners årsmöte då stipendiaten får tillfälle att hålla ett föredrag om sin verksamhet. I år presenteras årets stipendiat närmare här. Storleken på stipendiet 2021 var 20 000.

Dansmuseet säger grattis Tove. Hur känns det att få Lilian Runestams stipendium?

Tack så mycket! Det är fantastiskt roligt! Väldigt uppmuntrande för mig att få, men likafullt en tydlig markering av hur enormt viktiga barnen är och hur viktig barndansen är. Det gör mig glad!

Du ”brinner för barnadansen” kan du utveckla?

Att ge barn en möjlighet att få uttrycka, upptäcka och utforska olika stämningar, rytmik och rörelsekvaliteter med så många sinnen som möjligt, det är inte likt något annat yrke. De guldstunder som uppstår när barnen är helt fokuserade på det som är just där och då, önskar jag att alla barn skulle få uppleva. Fint samarbete, dansglädje, kraft, fantasi, sinnlighet är ord som ligger nära till hands. Förutom glädjen i dansen och musiken och uttrycket och att lägga en grund till den konstnärliga dansen finns det så viktiga ”bonuseffekter” som går hand i hand med dans och barndans. Då tänker jag främst på den positivt stärkta identiteten och på den lyhördheten och respekten som övas upp och är en förutsättning för samarbetet i gruppen. Tänk om precis alla barn i världen fick vara med om det, vid många tillfällen under sin uppväxt. Hur mycket bättre skulle inte alla må då?! Och hur mycket skulle det påverka samarbeten i vår omvärld i stort och smått i framtiden, kan man fundera på! 

Berätta om en typisk dag i ditt liv, hur mycket tid handlar om dans?

Veckodagarna ser olika ut, men en torsdag förmiddag t.ex är jag ute på förskolor med femåringar eller på en skola. Skapande skola, via Kulturrådet, ger den möjligheten till dem att få dansworkshops på olika teman. Nu under Coronapandemin erbjuder jag att göra det utomhus, vilket fungerar väldigt bra. Några få har valt att göra det digitalt, via länk. Utomhus inleder jag och avrundar dansworkshopen sittande på åk-madrasser eller liknande. I övrigt är vi aktiva i den friska luften och en bärbar högtalare förmedlar musiken. På eftermiddagen planerar jag för kommande onsdags dans-i-skolan-klass, åk 1. och för de tre kvällsgrupperna i Skapande dans och Modern och nutida dans.

Berätta för oss hur det kommer sig att du började dansa?

Jag måste ha dansat mycket hemma, för mamma såg mitt intresse och anmälde mig till en kurs när jag var sex år. Jag glömmer aldrig ögonblicket när vi satt och tittade på balett på TV och hon viskade till mig att hon hade anmält mig och jag skulle få börja dansa förberedande balett. Då började hon skjutsa mig de fem milen in till Sundsvall. Sedan blev vi tre flickor i Stöde i samma grupp och föräldrarna kunde turas om att köra oss. 

Dansades det i ditt hem när du växte upp?

Ja musik, körsång, och en del dans var det. Mamma och pappa dansade foxtrot i köket ibland. Mamma kunde “jazza loss” själv och improvisera. Vi barn mimade gärna till t.ex ABBA och jag blev uppmuntrad att visa vad jag hade lärt mig på danslektionerna, som blev allt fler, först balett, sedan jazzdans.

Vad händer i dig när du dansar?

Det beror ju på vilken typ av dans det är och i vilket sammanhang. Men jag känner mig mer levande än annars. Jag blir ett med musiken. Att få uttrycka sig med hela kroppen är många gånger både skönare och lättare än med ord. Och jag tror att vi är skapade för att skapa. Det gör att vi mår så mycket bättre. Beröring i liten och stor bemärkelse. 

Och vad händer i barnen när de dansar med dig?

Jag tror att de känner det jag ser, nämligen spänning, glädje, livslust, dynamik och en lust att utforska och lära sig mer. 

                                   

                                                                          

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag samtycker till att min e-postadress lagras i syfte att ta emot nyhetsbrev från Dansmuseet.
15585

Du missar väl inget spännande?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Scroll to Top