Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för barndanspedagoger. Syftet med fonden var att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet barndans.

Lilian Runestam inrättade år 1985 en fond vars årliga avkastning skall gå till ett stipendium för barndanspedagoger. Syftet med fonden var att stimulera till en förkovring och fördjupning i ämnet barndans. Lilian Runestam, ledande danspedagog och under åren 1971-1976 rektor för Statens Dansskola/Danshögskolan, konstaterade i sin motivering för att inrätta fonden att undervisningsämnet barndans inte rönt det stöd detta viktiga ämne förtjänar. Hon framhöll att den första kontakten med dans och dansträning är av största vikt för de yngre barnen. Under de första utvecklingsåren skall stil- och formkänsla grundläggas och det naturliga rörelsebehovet tillvaratas i en dansriktig form. Det är därför viktigt att danspedagogen har en riktig förståelse för och god kunskap om små barns utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Enligt Lilian Runestams önskan är det Dansmuseets styrelse som förvaltar fondens medel. De ansökningar som kommit in bedöms av en jury, vari nu ingår Elisabet Sjöstedt Edelholm, Robin Haggar, Eva Johnson, Åsa Fagerlund, Pirjo Pentikäinen Blomkvist, suppleant  Margareta Kempe Allansson. Hedersledamot är Amanda Christensen Kaiser. Information om ansökningar till 2024 års stipendium kommer i januari 2024.

Ev. frågor om stipendiet besvaras av margareta.allansson@gmail.com

Inkomna ansökningar bedöms av juryn och stipendiet utdelas vid Föreningen Dansmusei Vänners årsmöte våren 2023. Mottagare av stipendium skall lämna en kortfattad skriftlig rapport till fonden över hur stipendiet har använts. Alla sökanden är dock välkomna att återkomma vid nästa års ansökningstillfälle.

Lilian Runestam

                                                                          

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

15585

Du missar väl inget spännande?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Rulla till toppen